Utvalt

ÄNGELN SOM KROCKADE MED ETT VINDKRAFTVERK

Varje morgon inspekterades terrängen runt vindkraftverken och rensades på döda rovfåglar och fladdermöss så att djurvännerna inte fick nya fynd att förfasa sig över. Vid en sådan runda upptäckte en av inspektörerna en avhuggen hand på marken. Den var kapad strax ovanför handleden. Handen var mycket vacker, som en kvinnohand, och det fanns inget blod vid sårkanterna. Vid närmare påseende fanns det heller inga ben i handen. Den var som en tom men utspänd handske.

Fyndet ledde till att man gjorde en grundlig undersökning av det aktuella området. Inspektörerna hittade då vita tygrester och i dessa andra kroppsdelar – ett ben, en avhuggen arm, en torso och huvudet av en blond ung man. Gemensamt för fynden var att de saknade såväl blodådror som skelett. Här och där påträffades rester av vad som liknade fjäderklädda vingar.

Alla fynd överlämnades till universitetssjukhuset för obduktion. Vid denna konstaterades att samtliga kroppsdelar kom från den blonde unge mannnen och så även vingarna. Det rörde sig alltså om en ängel som kolliderat med vindkraftverkets propeller och styckats av de snabbt roterande propellerspetsarna.

Ingen av läkarna hade nånsin sett en död ängel förut och de flest av dem trodde att änglar bara var religiösa sagoväsen. Nu visste de bättre. Som att änglar fanns i verkligheten och hade en helt annan typ av fysik än människor. De saknade ben och skelett, i stället hade de i likhet med trollsländor och andra insekter en sorts exoskelett. Det gjorde deras kroppar ihåliga och lätta och lämpade för flygning. Man kunde se att vingarna var förbundna med starka muskler, men hur muskulaturen kontrollerades förstod man inte. Det troliga var förstås genom impulser från hjärnan – problemet var bara att ljuslockiga kraniet var lika tomt som övriga delar av änglakroppen.

Fyndet hölls hemligt och kroppsdelarna transporterades till en militärbas långt från vindkraftverken. På basen började andra specialister fotografera kroppsdelarna och passa ihop dem. Det visade sig att alla delar fanns och var så gott som oskadda. När man pusslat ihop dem hade man en hel änglakropp liggande på obduktionsbordet. Den var exakt 150 cm lång och vägde endat 10 kg. Ängeln gavs smeknamnet Angelo i brist på bättre, alltså ett maskulint namn trots att den inte hade något könsorgan överhuvudtaget (och inte heller urinledare eller anus).

Änglar ingår ju i den religiösa mytologin och därför tillkalllades representanter för olika trossamfund. De fick alla avlägga tysthetslöfte innan de släpptes in till den döda ängeln. Medlemmarna i gruppen föll på knä för att visa detta gudaväsen sin djupa vördnad. Därefter utbröt en animerad diskussion om vilket himmelrike som skickat Angelo ner till jorden. Man diskuterade också om alla änglar såg ut som Angelo. Fanns det möjligen andra änglaraser med mörk hy, mörkt hår och bruna ögon?

En annan fråga som intresserade såväl biologer som präster var änglarnas kosthåll. Angelo hade käkar och tänder och en mun, men varken matstrupe eller magsäck. Så vad levde en ängel av? Prästerskapet var härvidlag mera överens än biologerna. Änglar levde av guds ande som fyllde deras kroppar vid behov och doftade svagt av vanilj. Ännu i döden spred Angelo en behaglig vaniljdoft.

Kunde änglar tala? Angelo hade en tunga och borde alltså kunna forma ljud. Prästerna var överens om att änglar i varje fall kunde sjunga, i de heliga skrifterna talas det ju om änglakörer. Men några stämband fanns inte hos Angelo. Kanske var det bara vissa änglar som kunde sjunga.

Man diskuterade också vad man skulle göra med delarna av den döda ängeln. Lägga dem i en glaskista som förvarades på basen eller som prästerna förslog begrava dem i vigd jord? Balsamering tycktes inte vara nödvändig med tanke på att nu hunnit gå nära en månad sedan Angelo flugit in i vindkraftverket och det inte fanns minsta tecken på förändringar i exoskelettet. En entomolog bekräftade att man som regel inte behövde några konserveringsmedel då man monterade insekter på nålar.

Problemet löste sig självt. När man öppnade dörren till obduktionssalen en morgon var alla Angelos kroppsdelar borta. Bordet där de legat var helt tomt, på det vita underlägget fanns inte minsta spår eller avtryck. Alla som haft med den döda ängeln att göra skyndade till för att med egna ögon se vad som hänt. Rummet hade inga fönster och enda dörr. Några brytmärken fanns inte, det var som om delarna upplösts i intet.

I realiteten hade änglarnas herre skickat ner en ängel för att hämta Angelo, stoppa kroppsdelarna i en medhavd säck och flyga tillbaka upp i himlen. Den väntande guden såg till att kroppsdelarna omedelbart fogades samman varpå han väcktes till liv med en pust av den gudomliga andedräkten. När Angelo nymornad stod inför sin herre upptäcktes att hans vänstra öra saknades. Ängeln som hämtat honom försäkrade att han fått med alla kroppsdelar och att han inte tappat någon vägen. Änglarnas herre mumlade något om att det fick man utreda vid ett senare tillfälle. Nu handlade det om hur Angelo kunnat flyga in i vindkraftverket trots att lägsta tillåtna flyghöjd för änglar var 500 meter.

Rät skamsen erkände Angelo att han velat ta sig en närmare titt på detta mänskliga påfund. När han kom nära var suget från propellern så starkt att han drogs in och hackades i småbitar av propellern. ”Låt detta bli en varning för er alla”, sa änglarnas herre. ”Det var bara på grund av min godhet som jag väckte honom till liv. Att han nu står här inför oss utan sitt vänstra öra är en påminnelse om vad som kan hända en alltför nyfiken och tanklös ängel.”

De andra änglarna retade honom och kallade honom Angelo Utan Öra, ty tvärtemot vad många påstår är inte änglar alltid några änglar. De kan faktiskt vara rätt jävliga. Och för att händelsen inte skulle upprepas och ännu en ängel flyga in i ett vindkraftverk ökades den lägsta tillåtna flyghöjden för änglar till 1000 meter.

Så nu vet du det.

Utvalt

Dags att ställa hantlangarna inför rätta

Efter massavrättningarna med covid-”vaccin” har läkare och sjuksköterskor gjort avbön i form av upprop där de tar visst avstånd från sina handlingar. Det är tacknämligt men långt ifrån tillräckligt. Den som har många liv på sitt samvete bör inte kunna komma undan ansvaret så lätt. Det räcker inte med att säga att man trodde på tillverkarnas påståenden eller att man följde föreskrifterna från myndigheterna. Eftersom det tidigt hördes kritiska röster mot såväl testerna som de oprövade ”vaccinerna” borde de som arbetade på fältet ha sagt ”stopp, det här gör vi inte förrän vi fått bevis på att metoder och preparat verkligen fungerar”.

Men majoriteten av läkare och sjuksköterskor gjorde det inte och fortsatte att sticka sprutor i miljarder människor av vilka alltför många dog direkt eller invalidiserades. Myndigheterna hejade på med kampanjer som skulle övertyga de tvehågsna, typ Kavla upp (som i Sverige lär ha kostat 20 miljoner i form av annonser och ersättningar till kändisar).

Alla deltagare i denna världshistoriens största bluff har hittills gått fria från ansvar. Är det inte på tiden att de ställs inför rätta? Det räcker inte med att åtala läkemedelsbolagen även om de naturligtvis har det yttersta ansvaret för massmorden. De som höll i sprutorna är i hög grad skyldiga och bör inte komma undan med uttalanden som ”vi trodde att vi gjorde rätt” eller ”vi kunde inte neka för då hade vi fått sparken”. Tyvärr kommer de att fortsätta arbeta inom sjukvården… och man kan väl bara hoppas att någon av dem sover riktigt dåligt om nätterna.

Utvalt

Moderna myter

En man som heter Brian Gitt har sammanställt en intressant lista över många av de moderna myter som cirkulerar i media. Den återges här i något förkortad och redigerad form och i min översättning.


Myt 1. Sol- och vindkraft är de bästa lösningarna för att minska mängden växthusgaser. Fakta är att övergången från kol till naturgas under de senaste 15 åren har svarat för den största minskningen. Naturgas producerar bara 10% av luftföroreningarna och 50% av CO2 jämfört med kol.
Myt 2. Världen håller på att övergå till sol, vind och batterier. Fakta A: Sol och vind producerar bara runt 3% av den globala energin, trots att det har investerats 2,7 triljoner dollar under det senaste årtiondet. Fakta B: Satsningen på sol, vind och batterier leder till en överförbrukning av mineral och landområden.
Myt 3. Solkraftanläggningar minskar hushållens elkostnader. Fakta är att satsningar på solenergi genomgående har lett till högre elpriser för konsumenterna. I USA handlar det om 11% högre elpriser i de 29 stater där de styrande subventionerar solenergi. I Kalifornen är elkostnaden 80% högre än det amerikanska genomsnittet.
Myt 4. Kärnkraften är farlig. Fakta: Kärnkraften är det säkraste och mest effektiva sättet att generera elektricitet. Under mer än 60 år har endast ca 200 personer dött på grund av kärnkraft; i siffran ingår olyckorna vid Tjernobyl, 3 Mile Island och Fukushima. Även om man räknar med cancerfallen på grund av exponering för radioaktivitet är siffran låg jämfört med de miljoner som varje år dör av luftföroreningar.
Myt 5. Det radioaktiva avfallet är ett stort problem. Fakta är att detta är det enda avfall som inte förorenar naturen. Allt radioaktivt avfall i USA förvaras säkert och uppgår inte till en större mängd än att det får plats på en fotbollsplan packat 10 meter högt.
Myt 6. Eldrivna fordon minskar CO2-utsläppen. Fakta: Utsläppen flyttas från avgasröret till elleverantören. Om elproduktionen är smutsig är elfordonet det också. 50% av alla elfordon kommer från Kina där den mesta elen kommer från kolkraftverk.
Myt 7. Klimatförändringarna är den största framtida faran för mänskligheten. Fakta: Energifattigdom är ett större hot och orsakar 10 miljoner förtida dödsoffer varje år. Två miljarder människor i världen har inte tillgång till mer elström än vad som krävs för att hålla ett kylskåp igång. En miljard har ingen elektricitet alls och använder ved och kodynga för matlagning och uppvärmning.
Myt 8. Nationerna lever upp till sina klimatlöften. Fakta: Alla nationer ser i huvudsak till att de har tillgång till energi. Så planerar t.ex. Japan att öka användningen av naturgas och olja från 34,7% 2019 till över 60% år 2040.
Myt 9. Tillgången till fossila bränslen minskar. Fakta är att reserverna av olja och naturgas i stället ökar. Vissa uträkningar visar att vi kommer att ha reserver för över 1000 år framåt.
Myt 10. En ökning av energikonsumtionen är inte bra. Fakta är att ju mer energi vi förbrukar, desto bättre mår mänskligheten och miljön. Energi förbättrar levnadsförhållandena och förlänger våra liv, ger oss bättre hälsa, bättre vattenkvalitet och bättre sanitära förhållanden, bidrar till större jämlikhet m.m.


Alla här nämnda fakta kan utan svårighet kontrolleras ifall någon betvivlar dem. Hjälp till att slå hål på de här myterna och många andra som cirkulerar i media.

Utvalt

De nya religionerna

Religion är grundad på en kombination av logik och tro. Man kan också uttrycka det som att religion kan hjälpa människor att skapa ordning och ge mening åt livet i en kaotisk värld. För många människor har politiken idag blivit en religion och tyvärr har denna kombination dragit med sig vetenskapen, som nu också blivit politisk och fått en religiös anstrykning.
Tidigare var kommunismen vänsterns huvudreligion. Med Sovjetunionens fall och andra händelser i dess efterdyningar sökte sig de troende till en ny gud, Moder Jord eller miljön. Denna religion predikade global avkylnng på 1970-talet för att något decennium senare ändra budskapet till global uppvärmning, idag kryddat med klimatförändringar och extremväder. Allt normala cykliska variationer som varit en del av tillvaron på Jorden långt före människans entré på planeten.
Klimatförändringarna fungerade när det handlade om att hitta på ursäkter för massiva skattepålagor och lika massiva utgifter som skulle fördela resurserna rättvisare. Men när folk började tvivla på budskapet kom man på att ersätta miljöguden med ett dödligt virus som kunde hålla folk i tukt och förmaning. Det fungerade bättre. Vänstern ser på kampen mot klimatförändringarna och covid med en religiös iver som närmast kan betecknas som jihadistisk.
Den traditionella religionen har enligt Brian C. Joondeph (se nedan) ett antal grundelement som återfinns i klimat/covid-religionerna.
Trossatser – Jorden och civilisationen kommer att förgöras av den av människan orsakade globala uppvärmningen eller av det virus som människan (troligen) framställt. Vänstern är helt övertygad om den saken. Vi måste omedelbart vidta kraftfulla åtgärder annars går världen under (vi har bara 9 år på oss nu).
Religiös organisation – Både klimathotet och covidpandemin bygger på rädsla som underblåses av statliga myndigheter och förstärks av media. Nya byråkratiska organisationer måste skapas eller gamla få mer makt att inskränka människors frihet.
Känslor – Det gäller att spela på känslor både inom den traditionella religionen och inom det nya trosystemet. När det handlar om klimatet är det först och främst rädslan för massvält och slutet på det liv vi lärt oss betrakta som normalt. I fallet covid handlar det om rädslan av att dö av ett virus som har en dödlighet på mindre än 99 procent. Man använder bilder som talar till känslorna, från isbjörnar som klamrar sig fast vid isklumpar till foton av överfyllda sjuksalar eller IVA med personalen som statister.
Heliga föremål – För klimatrörelsen är vindsnurror, solpaneler och eldrivna fordon ikoner som hittills inte kunnat bevisa att de verkligen kan åstadkomma underverk. Inom covidrörelsen är motsvande heliga objekt munskydden, som bara kan ses som symboliska eftersom de bevisligen inte gör minsta nytta som skydd mot ett virus. Ett annat heligt objekt är vaccinsprutan som inte heller den bevisat sin heliga kraft.
Symboler – Dessa ligger nära de heliga objekten och förekommer oftast i form av stickers med texten ”Jag är vaccinerad” eller något åt det hållet som visar att den som bär symbolen är en bättre människa än du själv.
De skrämmande budskapen är långt ifrån desamma dag från dag. ”Forskningen” gör ju ständigt nya framsteg och reviderar gamla sanningar. Den globala avkylningen ändrades först till global uppvärmning och sedan till klimatförändring när man inte kunde verifiera eller ändra modellerna. Ifråga om covid kunde till en början det behövas endast ”15 dagar för att minska spridningen” och det hette att ”ansiktsskydd är onödiga”. Sedan hette det att ”vaccinerna är säkra och effektiva”, att ”vaccinerna kommer att låta livet återgå till det normala” och att ”vaccinerade behöver inte bära munskydd”. Nu talas det om en ”de ovaccinerades pandemi” och att ”vacciner inte förhindrar infektion eller överföring av smitta, de minskar bara risken för inläggning på sjukhus och död”. Man får känslan av att detta är första gången som världen drabbas av ett luftvägsvirus och att duktiga forskare lyckats ta fram ett vaccin.
Domedagsprofeter predikar för oss, antingen de heter Al Gore eller Anthony Fauci, och profiten följer profeten här liksom pengarna följer de fabulöst rika ledarna i de stora religionerna. Hyckleriet är också lika utbrett. Vetenskapliga organ och organisationer förmedlar budskapen och media stämmer in i kören i egenskap av församlingsmedlemmar.
Samtidigt experimenterar de ansvariga med olika lösningar som ofta bara förvärrar problemen i samhället. Vi får skenande kostnader för både el och gas och vindkraftverken skjuter i höjden och hackar ihjäl fåglar och fladdermöss, samtidigt som man aviserar nya covidmutationer och människors hälsa blir allt sämre på grund av nedstängningar och ständigt nya restriktioner.
Flirten med de traditionella religionerna ingår som ett led i propagandan. Guvernören i New York, Kathy Hochul, bekräftade den nya covidreligionen i en predikan i en kyrka i Brooklyn. Hon påstod att vaccinerna var inspirerade av Gud och att alla som tagit sprutorna var hennes ”apostlar” som i Jesu efterföljd skulle uppmana ovaccinerade att göra som de. Har hon månne glömt vad Matteus skriver: ”De som är friska har inget behov av en läkare utan endast de som är sjuka”?
Det yttersta målet för dagens nya religioner är att ta kontroll över medborgarna, att begränsa deras frihet inom alla områden och att inlemma dem som lydiga undersåtar i det globala samhället, vilket styrs av en självutnämnd elit. Det är knappast det budskap som predikas av de traditionella religionerna, men vi lever i en ny värld med den nya vänsterns klimat- och covidbudskap. Sjung Hosianna, ta på dig munskyddet, sätt dig i din elektriska bil och kör till närmaste vaccinationsscenter.

Det här inlägget bygger till stora delar på en artikel skriven av läkaren Brian C. Joondeph och publicerad i The American Thinker. Läs originalet här https://www.americanthinker.com/articles/2021/10/covid_has_replaced_climate_change_as_the_religion_of_the_left.html

Utvalt

FN fortsätter med sin skrämseltaktik

”Den nya klimatrapporten är inget annat än en trött skrämselritual som vi hört upprepas i årtionden av media.”

Det skriver Vijay Jayaraj, en indisk bloggare som är mycket kritisk till att Västvärlden alltjämt försöker styra utvecklingen i hans hemland. Han häcklar också FN:s generalsekreterare propagandisten António Guterres och Linda Mearns, en av författarna till rapporten och verksam vid U.S. National Center for Atmospheric Research. Hon tycks ha läst för många baksidestexter på kioskdeckare: ”I don’t see any area that is safe … nowhere to run, nowhere to hide”.
Jayaraj erinrar om att vi som upplevt 1970- och 1980-talen känner igen skräckscenariot, fast på den tiden handlade det mest om överbefolkning. Man trodde (och många tror alltjämt) att jordens resurser snart skulle vara uttömda och uppätna om vi människor fortsatte att föröka oss. Paul Ehrlich var den mest kände av dem som predikade detta och författare till boken ”The Population Bomb” (1968).
Men fem årtionden senare har en rekordstor procent av världens invånare tillgång till både mat och varor i överflöd. Under de senaste sju årtiondena har den förväntade medellivslängden ökat från knappa 46 år till otroliga 73 år! Bruttonationalprodukten i Indien och Kina med vardera 1,3 miljarder invånare har också ökat snabbt under de senaste 40 åren.
Trots att vi nu ser nästan enbart positiva resultat av befolkningsökningen, fortlever den gamla vidskepelsen inte minst hos de gröna vettvillingarna att överbefolkning måste leda till en katastrof. Efter framgångarna med den konstruerade coronapandemin konstruerar man nu en klimatkris med samma syfte – att skrämma människor till underkastelse. Såväl rika som fattiga länder uppmanas att överge fossila bränslen, som svarar för över 80 procent av all primär energi som konsumeras i världen (2019).
Detta skulle innebära att världen tvingades reducera eller helt avstå från allt som gjort livet bättre. Elektricitet, transporter, skolor, sjukvård, matproduktion, tillverkning och i princip alla industriella verksamheter utnyttjar i något sammmanhang kol, olja eller naturgas. Den s.k. förnybara energin har ju redan bevisat att den aldrig kan ersätta de fossila bränslena. Redan idag har klimatalarmismen skadat energiproduktionen inom många sektorer världen över och riskerar på sikt livet på hundratals miljoner människor.
”Rationella människor – beväpnade med omdöme och hederlig vetenskap – måste göra sig hörda med argument och svar på det farliga nonsens som FN och dess trogna följare sprider i världen”, slutar Vijay Jayaraj.

Fri kärlek i Skottland

Fräcka folkliga visor har länge intresserat mig, kanske ända sedan tidiga år. När min dragspelande far tröttnat på ”Avestaforsens brus” och tagit sig ännu en sup hände det att han övergick till några takter av ”Rullan går på Bomans vind”. Senare i livet återhörde jag den och många andra ”fula” svenska folkvisor tolkade av Bengt Sändh och Finn Zetterholm på LP:n ”Folklår” (1977). För att nu inte tala om sensationella ”Bordellmammans visor” med Jonny Bode (utgiven 1968).

Mitt intresse för folkmusik ledde så småningom fram till skottarnas egen Bomans vind, den heter ”The Ball of Kirrimuir” (även ”The gathering of the Clans”). Visan skrevs på 1880-talet och lär vara inspirerad av verkliga händelser i distriktet Kirriemuir. Festen sägs ha börjat den första augusti. Hur det nu är med den saken, visan har en klatschig melodi och en lika klatschig refräng: ”Wha’ll dae ye, lassie, Wha’ll dae ye noo? The mon wha did ye last nicht, Cannae dae ye noo”.

I visan figurerar alla byns invånare, från kyrkoherden till den syfilitiske brevbäraren som fick nöja sig med brevlådan. Under åren har också diverse kända personer inkorporerats i visan, t.ex. Winston Churchill med sin feta cigarr och Sir Malcolm Sargent, Englands mest kände dirigent, som här får dirigera med sitt könsorgan.

På 1990-talet skapade jag dioramor med erotiska motiv. Dessa uppmärksammades av nyöppnade Museum Erotica i Köpenhamn och vi inledde ett samarbete. Museet ställde ut såväl mina tavlor som ”tittskåpen”. Jag gjorde också dioramor på beställning och en av dem var just den stora modellen på bilden med över 100 figurer i situationer som beskrivs i den skotska balladen. På väg framför borgen ses bl.a. de jungfrur som hämtats från Inverness (”Four and twenty virgins, Cam doon frae Inverness, And when the ball was over, There were four and twenty less) och nere i högra hörnet dirigerar Sir Malcolm…

Min hyllning till den fria kärlekem i Skottland var utställd i museets entré. Tyvärr stängdes Museum Erotica våren 2009 på grund av ekonomiska problem och ingen tycks veta vart samlingarna tog vägen. Troligen såldes en del till andra erotikmuseer i världen.

Bästa inspelningen av ”The Ball of Kirriemuir” är enligt min mening gjord av operasångaren Kenneth McKellar på Youtube (x-rated).

Amerikanska folksångare har spelat in egna versioner, bland dem Jimmy Croce. Men den bästa av dessa är gjord Oscar Brand, som i mitten på 1950-talet gav ut tre LP med ”bawdy ballads”. Hans version heter ”The Ball of Ballynoor”.

HALAL OCH HARAM

För mer än tio år sen uppmärksammade jag hur inflödet av muslimer lett till att alltfler stora butikskedjor fyllt på sina lager med halalcertifierade produkter. Det som fick mig att öppna ögonen för detta var Willys som skyltade med ”halalkyckling” i frysdiskarna. I likhet med de flesta svenskar hade jag en rätt diffus uppfattning om begreppen halal och haram. Jag visste att halal stod för en slaktmetod som på svenska kallas skäktning. Den innebär i korthet att djuret får halspulsådrorna avskurna utan föregåemde bedövning och tappas på sitt blod. Både denna och den liknande judiska kosherslakten är sedan många år förbjudna i Sverige.

I fallet Willys handlade det om kyckling. Jag försökte ta reda på hur man kunde tillåta denna slaktmetod när det gällde fjäderfä och fick till svar att det rörde sig om kycklingar som importerats från Danmark, som inte har motsvarande förbud.

Så småningom startades en diskussion om halal på Facebook där vågorna gick högre än på min blogg. Flera diskussionsdeltagare berättade att de lade ett eller flera baconpaket i kycklingfrysarna för att ”förgifta” dem och hindra muslimerna från att handla. Sådana protester var väl närmast att likna vid en piss i Mississippi. Men diskussionen hade det goda med sig att många fick upp ögonen för begreppet halal.

Halal kan översättas med ”tillåtet” för troende muslimer, medan haram står för motsatsen. Fläskkött är exempelvis haram. Men inte bara bacon och fläskfilé utan också alla produkter som innehåller någon form av svinfett, t.ex. krämer och skönhetsmedel är haram. För att vägleda de troende certifierar man numera godkända produkter och förser förpackningarna med en speciell etikett. För en muslim är denna en sort kvalitetsstämpel.

Denna certifiering sköts av kommissioner i såväl muslimska som icke-muslimska länder. För att få en produkt halalgodkänd måste tillverkaren intyga att inga haram-råvaror använts vid framställningen. Samtidigt godkänner tillverkaren att 2,75 procent av den årliga omsättningen för denna produkt betalas till certifieringskommissionen. Pengarna går enligt uppgift till välgörande ändamål i den muslimska världen, till skolor och till moskébyggen. Det finns också obekräftade uppgifter om att det i västvärlden terrorklassade Muslimska brödraskapet delvis finansieras av halalintäkterna.

Några procent av intäkterna för en viss vara låter ju inte så mycket, men då bör man vara medveten om att så gott som alla jättar inom den internationella livsmedelsindustrin har ett halalsortiment. Schweiziska Nestlé S.A. är ett av världens största företag i livsmedels- och dryckesbranschen. Alla produkter från koncernen är halalcertifierade (nudlar, drycker, chokladartiklar, såser och mjölkprodukter m.m.).

Man räknar med att det finns knappa 2 miljarder muslimer i världen. Alla är inte bokstavstroende men majoriteten rättar ändå sina mat- och dryckesvanor efter koranen och sharia. Enligt statistik från 2021 spenderade den muslimska världen 1,3 triljoner USD på matvaror och drycker. Det handlar alltså om en jättemarknad som växer starkt för varje år, framför allt i Europa med det stora inflödet av muslimer.

Det bör också tilläggas att halalcertifieringen numera omfattar kläder, media och underhållning, resor, farmaceutiska produkter och kosmetika.

Jag insåg på ett tidigt stadium att det inte var lönt att bedriva någon sorts kampanj mot halalprodukter. Nu har andra halalmotståndare skapat en grupp på Facebook som något oegentligt heter ”Nej till halalcertifierade produkter utan tydlig märkning”. Gruppen har i skrivande stund ca 9000 medlemmar. Avsikten är dels att få livsmedelskedjor som Willys, ICA, Coop m.fl. att ta bort halalcertifierade varor i sortimentet och dels att förtydliga märkningen med stora etiketter så att konsumenten inte av misstag köper en halalcertifierad vara.

Mina invändningar är bl.a. att märkningen i första hand är avsedd för muslimska kunder och inte ska ses som en varning riktad till den övriga kundkretsen. Att som det föreslås i gruppen välja alternativa varor till de halalcertifierade är lika meningslöst som att lägga ett paket bacon på halalkycklingen, även om det kan ge en och annan lokal tillverkare lite extra klirr i kassan.

På den tiden då jag själv var engagerad i problematiken föreslog jag att man skulle ha en särskild avdelning för halalvaror i stormarknaderna. Men utvecklingen har gått snabbt och i så fall skulle nog en stor del av hyllorna med det ”vanliga” sortimentet gapa tomma idag.

Återbruk av dasspapper sparar skogen

För någon vecka sedan skrev jag om gravfrid. Idag ska jag skriva om dasspapper. Det går upp och det går ner i livet, ”man åker jojo mellan skratt och gråt” som Gösta Linderholm sjöng i sin låt ”Rulla in en boll…”
Vad är det nu som gör att ett sånt skitämne som dasspapper kommer på tapeten? Jo, miljövännerna har räknat ut att 27 000 träd spolas ner i våra wc-stolar VARJE DAG!
Om det så bara vore 25 700 träd så är det ju faktiskt en hel skog om dagen.
Sådana siffror har fått skogsmullar med affärssinne att ta fram återanvändbart toalettpapper som tillfredsställer såväl din rumpa som ditt samvete. Det tillverkas av 100% bomullsflanell i ett skikt och har kantstickning så att det håller ihop vid torknngen. En rulle sitter också snyggt i en vanlig toapappershållare.
Efter tarmtömningen fuktar man en sådan här ”servett” i vatten (kallt eller ljummet efter behag) och lägger den i en större nätkasse. Innehållet bör tvättas ett par gånger i veckan i 90 grader, säger tillverkaren. Finkänsliga personer kan eventuellt blötlägga i en blandning av ättika och tvättmedel. Torka i torktumlare eller häng ut och rulla upp servetterna igen när de är torra och rena.
Det finns också en sajt som rekommenderas alla som vill studera ämnet mer ingående. Där kan man också få tips om hur man tillverkar eget ”dasspapper” av kasserade skjortor, flanellakan, pyjamaser etc. Här är adressen:
https://www.healthline.com/health/reusable-toilet-paper
Ifall du vill övergå från toalettpapper till exempelvis återanvändbara servetter av tyg för att spara miljön, bör du enligt experterna räkna med extra kostnader för tvättar och varmvatten. Så blir även våra mest elementära behov viktiga faktorer i miljöarbetet och en del i kampen för att rädda jordens klimat.
Nästa gång ska jag nog skriva om all skit som hamnar i tidningar, böcker och alla andra sådana pappersprodukter. Tänk vad många träd vi skulle kunna spara om vi ransonerade inom det området.

Vila i frid?


På sistone har jag allt oftare haft anledning att undra över varför alla som dött ska ”vila i frid” eller ”RIP” som det skrivs i den anglosaxiska världen. En sådan önskan förutsätter att den döde kommer att förpassas till en orolig och stormig värld, där inte ens ett lik får ligga i fred – ett dödsrike lika fullt av dispyter och våldsamheter som det han eller hon lämnat.
Men så kan vi väl inte ha det, antingen vi stoppats ner i jorden för att ruttna eller blivit till aska i ett krematorium. Vem eller vad ska i så fall ge sig på oss och störa vår vila? Hin håles alla smådjävlar kanske?


Vilken modern människa som helst inser ju att döda personer oavsett de vilar eller inte knappast behöver bekymra sig om störningar av något slag. Det är ytterst ovanligt att man bygger höghus på kyrkogårdar eller anordnar rockkonserter i urnlundar. På båda ställerna brukar det vara dödstyst i ordets egentliga bemärkelse. Så varför måste friden särskilt framhållas?
Kanske åsyftas det kaos som med all säkerhet kommer att känneteckna den Yttersta dagen, Uppståndelsen eller vad man nu vill kalla den. Tänk er själva när miljarder döda i olika stadier av förruttnelse ska förpassa sina kvarlevor till Paradiset… Du store vilket oväsen, vilken stank, vilka skrik kommer inte att uppfylla hela jorden denna dag! Man måste nog vara Gud själv för att stå ut med allt detta.


Men nu går jag händelserna i förväg. Det var ju om den sista vilan detta skulle handla och om en floskel som blivit allmänt accepterad när man apostroferar en avliden person. Jag kan fortfarande inte förstå vad som skulle störa mig själv som död eftersom jag varken tror på ett liv efter detta eller domens dag. Ett ganska långt liv räcker för mig, jag mår inte bättre av ett RIP eller VIF efter min död då jag ju också slutat läsa (antar jag på goda grunder).

Glöm ”Du gamla, du fria” i covid-Sverige

Den så kallade covidpandemin är enligt många det största bedrägeriet i mänsklighetens historia eller i varje fall fullt i klass med sagorna om klimatförändringarna och Jesu uppståndelse från de döda. Den sistnämnda etablerades som en sanning vid kyrkomötena i årtusendets början, medan en arbetslös vicepresident i USA lyckades övertyga FN om att den livsviktiga gasen CO2 hotade vår överlevnad. I detta evangelium fanns det stora pengar att tjäna för alla missionärer, på samma sätt som Kristusmyten berikade kyrkorna och prästerskapet.
Covid handlar också om pengar. På något år har Big Pharma dragit in oräkneliga miljarder dollar på genmodifierande preparat som påstås vara ”vacciner”. De har inte genomgått föreskrivna tester, en del ingredienser är patentskyddade för decennier framåt och tillverkarna friskriver sig från allt ansvar för eventuella biverkningar. Vilket i och för sig får sägas vara klokt av dem med tanke på den förskräckande statistiken över sådana. Enligt vissa källor dör numera fler personer av injektionerna än av covid. Den obesvarade frågan är om man överhuvudtaget kan dö av covid. När pandemin rasade som värst var det förbjudet att utföra obduktioner av döda patienter. En svensk obducent bröt tydligen mot förbudet och noterade att de som obducerats hade dött av lunginflammation och till samma slutsats kom de italienska obducenter som vågade ifrågasätta covidmyten.
Andra experter har gått så långt att de ifrågasatt om det alls finns ett särskilt virus eftersom ingen har lyckats isolera det. Och eftersom ingen har gjort det säger det sig självt att man inte kan framställa ett ”vaccin” mot det. Att de preparat som man sprutar in idag under beteckningen ”vaccin” inte skyddar permanent erkänner de flesta experter. Vad som finns i ampullerna tycks vara allt från koksaltlösningar till avancerade grafénblandningar som skär sönder blodådrorna och resulterar i akuta och framtida blodproppar och invärtes skador. En person med insyn i läkemedelsbranschen har påtalat att inget företag kan framställa så många miljarder doser som man påstås ha gjort på ett knappt år. Hela den samlade läkemedelsindustrin skulle behöva 32 år för att framställa en miljard doser ifall man kunde tillverka 1 dos per sekund – och han frågar sig också hur man hunnit rekrytera och utbilda all personal. Enda förklaringen är att man börjat tillverka dessa vacciner långt innan pandemin bröt ut.
Nästa fråga är om det ens finns en pandemi. WHO passade ju på att ändra definitionen lagom till ”utbrottet”. Tidgare var en pandemi en dödlig farsot, nu är den en smittsam sjukdom i största allmänhet med stor spridning. Det innebär att man kan räkna hit även influensor och förkylningar. I och med detta får man upp ”dödstalen” i statistiken, något som förvandlar även traditionella åkommor till komponenter i en dödlig pandemi. Inte minst den svenska statistiken visar ju att dödstalen under 2019 och 2020 då pandemin rasade som värst inte var högre än andra år. Sedan dess har man övergått till att registrera antalet smittade, vilket ju inte kan kontrolleras med annat än ett i detta fall bevisat odugligt ”test”. Till och med uppfinnaren av detta PCR-test förklarade vid flera tillfällen före sin död att det var oanvändbart för ändamålet.
Massmördaren Bill Gates har öppet deklarerat att covidpandemin är avsedd att minska världens befolkning. Genom mutor och hot har han och hans gelikar fått större delen av världens politiker och media att tro på budskapet om överbefolkning. Jämfört med honom är historiens värsta tyranner rena amatörer. Det är förvånande att en man som han kunnat skaffa sig både ofantlig makt och rikedom och att ingen ännu har ”knäppt” honom. Tyvär växer sådana hjältar inte på trän…
Varken Hitler eller Stalin skulle ha uppnått sin status utan medlöpare och människor som var beredda att förverkliga deras planer. Detsamma gäller förstås Bill Gates. I hans fall handlar det inte om brutala hejdukar som slår ihjäl varje opponent utan om den kår som vi av tradition ansett har vigt sina liv åt att rädda andras liv, nämligen läkare och sjukskötersor.
Med deras hjälp tutade media i oss att covid-19 var en dödlig virussjukdom och att sjukvårdspersonalen gick på knäna på grund av anstormningen av svårt sjuka patienter. Vi fick se massor av foton av plastinpackad sjuvårdspersonal som rullade döda och döende på bårar. Vi fick se bilder av dessa arma hjältar efter dygnslånga pass, sminkade som statister i en skräckfilm. Jag har ofta undrat varför så många av dem ställde upp i detta spektakel i regi av Big Pharma. Att de gjorde det har ju inte precis ökat förtroendet för sjukvården.
Nu har covidbluffen gått in i ännu en fas i vilken ”vaccinationerna” avlöser varandra. Samtidigt ser vi också allt tydligare det yttersta ändamålet med pandemin – att ta kontroll över världens invånare, att eliminera de äldre och onyttiga och tvinga resten av den hjärntvättade och uppskrämda befolkningen till villkorslös underkastelse. I likhet med vad som varit fallet i tidigare historiska skeden kastas kvarvarande oppositionella i läger för omskolning eller avrättning.
I det svenska samhälle som nu växer fram finns ingen plats för en nationalsång som inleds med de pompösa orden ”Du gamla, du fria…” Och ser man ytterligare några år framåt i tiden finns det inte heller plats för någon nationalsång överhuvud taget.

Undermedel och vacciner mot ingenting

Rätt ofta har vi fått höra att covid inte är något annat än en svår influensa som blåsts upp till en dödlig pandemi. Influensaepidemier drabbar oss varje år och har bara marginellt kunnat hejdas genom vaccinationer. Men covid skulle effektivt stoppas med de nya ”vaccinerna”, påstods det. Visserligen var dessa inte testade fullt ut, vilket de facto innebar att tillverkarna kunde friskriva sig från alla eventuella konsekvenser.
Samma tillverkare har redan tjänat miljarder dollar på sina blandningar och ser nu till att miljarderna fortsätter att strömma in bland annat genom att rekommendera en tredje injektion. Samtidigt har det för något år sedan så omskrivna preparatet Ivermectin mer eller mindre fallit i glömska. Trots att det var så billigt och trots att det inte hade några negativa effekter alls enligt rapporterna. I pressen påstods att Ivermectin räddat miljoner liv i de länder där det använts för att bota covid, främst Indien, Peru och Mexiko. Till och med president Trump lär ha behandlats med detta undermedel.
Trots de överväldigande goda resultaten upphörde Indien plötsligt med Ivermectin-behandling, vilket skylls på WHO och dess negativa attityd till medlet. I Peru reducerades antalet avlidna i covid med 76 procent på 6 veckor tack vare behandling med Ivermectin. Det finns uppgifter om att närmare 4 miljarder doser distribuerats över hela världen. Uppfinnarna fick Nobelpriset 2015, och i april förra året kom en grupp australiska forskare på att medlet var verksamt mot covid. Men några kontrollerade studier utfördes aldrig.
BBC – som ju i likhet med svensk stats-tv numera är en ren propagandakanal för de styrande – sammanställde ett par program som gick emot de positiva rapporterna om Ivermectin. I programmen påstods att uppgifterna från Indien och Sydamerika var överdrivet positiva och baserade på felaktig statistik. Fake news som det heter nu för tiden. Och sedan dess har det varit ganska tyst om detta undermedel, samtidigt som ”pandemin” avtagit över i stort sett hela världen och media nu i stället rapporterar om 100 000-tals dödsfall och följdverkningar av vaccinationerna!
Medan arbetet på en stor process mot WHO, Bill Gates och läkemedelsbolagen fortskrider i mycket långsam takt, har alltfler ifrågasatt covidvirusets existens. Inget laboratorium har t.ex. kunnat isolera det. De fåtaliga obduktioner som utförts av personer som diagnosticerats som döda av covid har inte heller kunnat påvisa annat än influensavirus av kända slag. Man kan fråga sig om hela den här ”pandemin” är rakt igenom planerad och ingår som en del i bygget av Den djupa staten, New World Order eller vad man nu vill kalla det.
Är det så betyder de ju också att det inte behövs några mediciner, vaccinationer eller inläggningar på sjukhus. Att behandla en icke-existerande sjukdom verkar ju minst sagt meningslöst. De förståndiga tvivlarna bidrar i så fall i lika hög grad som media till att sprida hysterin kring en normal influensavåg.
Naturligtvis får vi aldrig veta sanningen. För övrigt kan man ju fråga sig vad det skulle göra för skillnad om vi nu fick det. Dagens människor är skrämda till att bära munskydd och ta injektioner som både dödar och invalidiserar dem. Att någon eller några kommer att ställas inför en internationell domstol tror jag inte heller.

Förresten – nu är det väl bara klimatet vi ska oroa oss för…