Moderna myter

En man som heter Brian Gitt har sammanställt en intressant lista över många av de moderna myter som cirkulerar i media. Den återges här i något förkortad och redigerad form och i min översättning.


Myt 1. Sol- och vindkraft är de bästa lösningarna för att minska mängden växthusgaser. Fakta är att övergången från kol till naturgas under de senaste 15 åren har svarat för den största minskningen. Naturgas producerar bara 10% av luftföroreningarna och 50% av CO2 jämfört med kol.
Myt 2. Världen håller på att övergå till sol, vind och batterier. Fakta A: Sol och vind producerar bara runt 3% av den globala energin, trots att det har investerats 2,7 triljoner dollar under det senaste årtiondet. Fakta B: Satsningen på sol, vind och batterier leder till en överförbrukning av mineral och landområden.
Myt 3. Solkraftanläggningar minskar hushållens elkostnader. Fakta är att satsningar på solenergi genomgående har lett till högre elpriser för konsumenterna. I USA handlar det om 11% högre elpriser i de 29 stater där de styrande subventionerar solenergi. I Kalifornen är elkostnaden 80% högre än det amerikanska genomsnittet.
Myt 4. Kärnkraften är farlig. Fakta: Kärnkraften är det säkraste och mest effektiva sättet att generera elektricitet. Under mer än 60 år har endast ca 200 personer dött på grund av kärnkraft; i siffran ingår olyckorna vid Tjernobyl, 3 Mile Island och Fukushima. Även om man räknar med cancerfallen på grund av exponering för radioaktivitet är siffran låg jämfört med de miljoner som varje år dör av luftföroreningar.
Myt 5. Det radioaktiva avfallet är ett stort problem. Fakta är att detta är det enda avfall som inte förorenar naturen. Allt radioaktivt avfall i USA förvaras säkert och uppgår inte till en större mängd än att det får plats på en fotbollsplan packat 10 meter högt.
Myt 6. Eldrivna fordon minskar CO2-utsläppen. Fakta: Utsläppen flyttas från avgasröret till elleverantören. Om elproduktionen är smutsig är elfordonet det också. 50% av alla elfordon kommer från Kina där den mesta elen kommer från kolkraftverk.
Myt 7. Klimatförändringarna är den största framtida faran för mänskligheten. Fakta: Energifattigdom är ett större hot och orsakar 10 miljoner förtida dödsoffer varje år. Två miljarder människor i världen har inte tillgång till mer elström än vad som krävs för att hålla ett kylskåp igång. En miljard har ingen elektricitet alls och använder ved och kodynga för matlagning och uppvärmning.
Myt 8. Nationerna lever upp till sina klimatlöften. Fakta: Alla nationer ser i huvudsak till att de har tillgång till energi. Så planerar t.ex. Japan att öka användningen av naturgas och olja från 34,7% 2019 till över 60% år 2040.
Myt 9. Tillgången till fossila bränslen minskar. Fakta är att reserverna av olja och naturgas i stället ökar. Vissa uträkningar visar att vi kommer att ha reserver för över 1000 år framåt.
Myt 10. En ökning av energikonsumtionen är inte bra. Fakta är att ju mer energi vi förbrukar, desto bättre mår mänskligheten och miljön. Energi förbättrar levnadsförhållandena och förlänger våra liv, ger oss bättre hälsa, bättre vattenkvalitet och bättre sanitära förhållanden, bidrar till större jämlikhet m.m.


Alla här nämnda fakta kan utan svårighet kontrolleras ifall någon betvivlar dem. Hjälp till att slå hål på de här myterna och många andra som cirkulerar i media.

Publicerad av Alf Agdler

Journalist. Artist. Ateist. Asocial.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: