Planen bakom covid steg för steg

En Facebook-vän som heter Danny Thomas Raucci har publicerat följande text. Jag tycker att den borde läsas av fler och lägger ut den här in extenso.

”VI VILL VÄLKOMNA DIG”.
Det första steget till *olk*ord är klassificering där man placerar “problematiska individer” i en viss kategori. När det gäller Covid-19 så är fienden mer specifikt de som kämpar för suveränitet, valfrihet, mänskliga rättigheter och de som vill ha medicinsk hälsofrihet. Vår frihet attackeras just nu på ett globalt plan av en liten klick människor.
Målet är att göra oss självständiga individer till en slavklass helt beroende av staten. Detta maskeras som någonting nobelt till exempel pratas de om medborgarlön och i Kina har man redan infört ett socialt poängsystem. Detta kommer bli den nya Världsordningen som alla regeringar världen över tar order av om vi inte enas. Vaccinerad som ovaccinerad behöver vi stå upp mot pågående vansinne där det nya normala kommer innebära slutet för äganderätten, slutet för egen personlig inkomst och slutet för den alternativa medicinen.


ANDRA STEGET – SYMBOLISERING.
Det andra stadiet är symbolisering. Här skiljer man ut problemindividerna från resten av befolkningen rent fysiskt. När det gäller Covid-19 så täcker modellmedborgaren sitt ansikte med skyddsmask medan den “dålige medborgaren“, den “själviske personen”, den “onde”, “folkets fiende” och fienden till “nationell hälsa” är de som vägrar bära verkningslös skyddsmask.


TREDJE STEGET – DISKRIMINERING.
Det tredje steget är diskriminering. Här förvägrar etablissemanget att ge rättigheter till dem som de anser vara problematiska. Förvägran av rättigheter är alltid ett sympton på tyranni och när rättigheterna tas bort lever du inte längre i en fri värld. Man blir tillsagd hur många man får vistas med, hur nära man får vara varandra, vår rörelsefrihet begränsas, man får ställa in familjeträffar, kulturarbete försvinner och folk förlorar sina jobb. Efter masktvånget kommer vaccinet att användas på samma sätt för diskriminering. Man kommer inte att kunna delta i samhället eller att resa utan att vara vaccinerad. Viruset kommer inte att försvinna utan man kommer att fortsätta denna psykologiska operation om och om igen. Man kommer att tvingas på fler vaccin, ytterligare nedstängningar och nya pandemier toppade med cyberattacker.


FJÄRDE STEGET – AVHUMANISERING.
Det fjärde steget är avhumanisering. Man avhumaniserar problemgruppen med hjälp av konstant propaganda och namngiveri. På flertalet demonstrationer bevittnade jag reportrarnas vidriga beteende vars enda syfte på plats inte var att förmedla verkligheten utan spä på polarisering och hitta en syndabock. Småbarnsföräldrar, pensionärer, och studenter kallades för “extremhögern”, “konspirationsteoretiker” och “vaccinmotståndare”. Denna propaganda utförs av etablissemanget, av våra politiker, av mainstream media och av andra medborgare. Man uppnår därmed konsensus i samhället om att denna problemgrupp är ett hot mot folkhälsan och WHO utpekar vaccinmotstånd som en av de stora riskerna i samhället trots att vi knappt har någon överdödlighet. Folk förstår inte ens att det som pågår är diskriminering. Så pass djupt rotad är redan hjärntvätten i samhället.


FEMTE STEGET – ORGANISERING.
Planen för att massvaccinera hela planeten iscensattes på 90-talet av Förenta Nationerna och Agenda 2030 och hållbar utveckling är en slags milstolpe i denna agenda. Covid-19 och pandemin skiljer sig från andra försök till f*lkmor* i och med att det inte är så att man öppet skjuter ned folk på gatorna utan istället sker ett slags globalt tyst förräderi där man använder rädsla för att kontrollera massorna. År 2019 hade vi simuleringen Event 201 som organiserades av Rockefeller Institute, World Economic Forum samt Bill and Melinda Gates Foundation.


SJÄTTE STEGET – POLARISERING.
Här underblåser man motsättningarna mellan befolkningen och den utpekade gruppen. I media säger man att friska människor i verkligheten är asymptomatiska smittobärare och således en risk för mänskligheten. Om dessa individer inte ställer in sig i ledet kommer nedstängningarna att pågå för evigt. Man kommer att skylla allt på dem som inte fogar sig. Det minska man måste göra är att tysta deras åsikter och där har vi orsaken till varför censuren brett ut sig över världen och vi behöver s.k. “faktagranskare”.

SJUNDE STEGET – FÖRBEREDELSE.
Här identifierar man problemgruppen och separerar den från samhället i övrigt. Skyddsmasken var första indikatorn, den andra indikatorn kommer att vara vaccinpasset och slutligen kommer vi att få ett digitalt ID via microchipping. Den som inte har dessa tre saker kommer att bli utstött från samhället.


ÅTTONDE STEGET – FÖRFÖLJELSE
Här har man isolerat problemgruppen och deras tillhörigheter kan ha beslagtagits. Problemgruppen kan bli tvungen att bära identifierande symboler som kan liknas vid dem som användes på den mustaschprydde mannens tid. Här finner vi karantänläger (påbörjat i Australien) där infekterade personer kommer att påtvingas behandling och bli omskolade till ”den rätta läran”. Det finns numera pandemilagar som gör att polis kan gå in i folks hem och bortföra besmittade indivier för att placera dem i karantänläger. Det vi bevittnar nu handlar inte om att kontrollera ett virus utan om att kontrollera mänskligheten.


NIONDE STEGET – UTR**NIN*.

Här börjar man med utrotningen av problemgruppen. En viss utrotning pågår redan där folk har isolerat sig från omvärlden på grund av restriktionerna och dör på grund av detta. Man räknar med att över en miljon människor dött pga restriktionerna och fattigdomen har ökat med över en miljard. Samtidigt har eliten tjänat miljarder på plandemin. Det här är en del av *olk*ord – själva nedstängningen. Den andra är själva vaccinet. Men den diskussionen tar vi inte här.


TIONDE STEGET – FÖRNEKELSE.
D
et tionde steget är förnekelse. Makthavarna förnekar utro***g av befolkningen och de kommer istället att skylla på offren. Vi är delvis redan där. Vi kan se hur våra regeringar förnekar all död de redan orsakat med sina nedstängningar, sina brott mot mänskliga rättigheter och förstörandet av ekonomin.
Ett covid-pass saknar all form av legitimitet eftersom även vaccinerade är smittbärare och kan få covid igen, därför borde ni fråga er vad det ska tjäna till. Det enda jag kan komma på är ekonomisk vinning för att få igång era verksamheter.
Det hade ni kunnat göra även utan ett covudpass eller hur, så vad är den verkliga agendan?
Det borde skrämma vettet ur er.
Om ni väljer att bidra till segregering, om ni väljer att se era medmänniskor frysas ut och bestraffas på de mest fruktansvärda sätt, om ni väljer att fortsätta blunda och förneka att ni faktiskt blivit lurade, fortsätt för all del att pusha för ett sådant pass men kalla er aldrig mer solidariska.
När ni en gång har sålt er själ finns ingen återvändo.

covidpassNEJTACK

Endast de länder som upplevt kommunismen kommer att överleva


Följande text skrevs av Maroš Puchovský (Slovakien) för 30 år sedan och har återpublicerats av tjeckiske bloggaren Lubos Motl på hans sajt The Reference Frame. I likhet med Lubos tycker jag den är kusligt aktuell idag. Den återges här i min lätt redigerade översättning.

Ibrahim Husseini, ledare för Provence Allah’s Front, blir president i Frankrike och utropar en islamisk republik i Paris. Tysklands kansler Türgüt Mustafa är upprörd över att den shiitiska majoriteten i Bayern angriper den katolska minoriteten, därför att denna krävt återinförandet av det tyska språket åtminstone i grundskolorna. Englands premiärminister Jalal Jrinaputra möter motstånd från buddhisterna som bränt ner ett hinduistiskt tempel i Liverpool. Jorge Luis de las Mercedes Pérez y Dominguez, guvernör i det oberoende Kalifornien, inför spanska som det enda officiella språket i staten. Det gör även presidenterna i de andra oberoende spanska staterna Arizona, New Mexico, Texas och Florida. Året är 2023…


Nej, detta är inte science fiction, utan en vision av en mycket nära framtid. Tre och ett halvt år efter kommunismens fall växer det fram intressanta globala trender som kommer att beröra oss alla. Historiens pendel svänger tillbaka med full kraft. Under de senaste 200 åren har Västeuropa koloniserat hela Amerika, Australien, Afrika och Asien. Nu återvänder de forna kolonierna till sina moderländer med olika medel. Dagens bästa engelska författare kommer från Inidien och Pakistan, spansk litteratur skrivs inte i Spanien utan i Latinamerika, merparten av de idrottsmän som tävlar för USA är färgade, ättlingar till importerade slavar. Snart kommer det att finnas fler muslimska moskéer än kristna kyrkor i Paris. Och det handlar inte bara om kultur. .
Befolkningsexplosionen i tredje världen kan inte hejdas. Indonesien har exempelvis en befolkning på 200 miljoner eller nära nog lika stor som USA, men landet kommer att ha gått om USA inom 10 år. År 1950 hade Turkiet endast 16 miljoner invånare, mot 60 miljoner idag och säkrt 80 miljoner om 10 år. Latin-Amerika idag har runt 500 miljoner invånare, för att inte nämna Kina och Indien som tillsammans har nästan halva världens befolkning. De största ökningarna sker dock i svälten, krigens och det aids-drabbade Afrika. Forskare har räknat ut att om det varje dag föll en bomb över Afrika som dödade 90 000 människor så skulle det inte kunna stoppa befolkningsökningen. Samma dag skulle det faktiskt födas 250 000 nya afrikaner. Nu flyr de i miljoner till de rika länderna i Västeuropa och till USA. Vad händer om 10 år?


Södra USA kommer att översvämmas av 10-tals och längre fram 100-tals miljoner mexikaner och andra latinos, som tar över administrationen i de södra staterna… Västeuropa kommer på motasvarande sätt att gradvis övertas av miljoner och åter miljoner nordafrikanska araber, turkar, nigerianer och indier. Medan de gamla staterna upplöses i ett hav av immigranter görs inget för att hejda dem – deras egen liberala ideologi och talet om fri rörlighet och mänskliga rättigheter kommer att leda dem i fördärvet. Situationen påminner om det blomstrande romerska imperiets sista dagar innan barbarerna tog över. Den första (rika) världen flyter ihop med den tredje (utvecklings) världen.


Endast den andra (post-kommunistiska) världen – det vill säga vi – kommer att bli lämnade orörda. Immigranterna bryr sig inte om oss, vi är ju nästan lika fattiga som de. Men vi kommer också att vara de som förvaltar arvet från den europeiska kulturen och kunskapen. Paradoxalt nog räddas Östeuropa från invasionen på grund av sin förstörda ekonomi. Länderna där kommer att bli en ö av stabilitet, medan i Västeuropa muslimska stater kommer att födas ur kaos. Historiens pendel kommer att svänga tillbaka medan slaverna träder fram ur skuggorna. Immigrationens fatala virus kommer att överlevas endast av de stater som upplevt kommunismen. En intressant framtid väntar oss.
P.S. Om du inte tror på detta, spara texten och läs den igen om 10 år. D.S.


Nu har texten sparats i 30 år.

Dags för nästa hot – klimatkrisen

”Den politiska debatten kommer att förändras kraftigt när vi övergår från månaders besatthet av coronavirus till en höst som i stället kommer att domineras av klimatkrisen… Naturligtvis finns det vissa skillnader. Hittills har lite över 4,3 milj. människor dött av covid. Australiska och kinesiska forskare uppskattar att 5 miljoner dör varje år av effekter av klimatförändringarna… Även om Deltavarianten av covid sägs vara den mest smittsamma sjukdom som mänskligheten drabbats av, är klimatlarmet något helt annat och värre – det kommer att forma om geografin, dess följder är ytterst oförutsägbara och kort sagt avgörande för hela planeten och dess invånare.”
Den vetenskaplige rådgivaren till den engelska regeringen Patrick Vallance varnar också för att vi måste omvandla hela samhällssystemet för att undviika en katastrof. Detta är inget nytt. Det nya är den trestegsprocess som propagandisterna skisserar:
o Framhåll likheterna mellan covid och klimatförändringarna.
o Understryk att klimatförändringarna är ett mycket större hot mot mänskligheten än covid.
o Människorna har demonstrerat sin vilja till förändring i kampen mot covid, nu gäller det att få dem att fortsätta kämpa.
Betyder detta att pandemin är över? Inte över, men på väg bort. Det står helt klart att media förbereder en reträtt när det gäller rapporteringen om covid och nu i stället börjar rikta fokus på ”The Great Reset”. Men det kommer att bli svårare att sälja in det nya budskapet eftersom allmänheten hört det så ofta att den börjat bli immun. De styrande är medvetna om detta och fortsätter därför att hålla pandemin vid liv som en sorts reserv. Skulle det behövas så går det att blåsa fullt liv i den på nytt. Delta-varianten har ju t.ex. visat att ”flockimmunitet är omöjlig att uppnå”.
Pandemin kommer i likhet med kampen mot terrorismen aldrig att ta slut. Men den kommer att försvinna från rubrikerna tills man åter behöver rikta uppmärksamheten på den och skrämma oss ytterligare. Så här skriver en av de inblandade: ”Pandemin är självklart inte över. V i måste räkna med en lång och plågsam process. De politiker som redan nu utropar sig som segrare kommer snart att få ångra det. Delta-varianten kan vara det mest smittsamma virus mänskligheten upplevt och har visat sig kunna smitta även fullvaccinerade… Man måste räkna med en tuff vinter och boosterinjektioner kommer att bli rutin.”
Det måste finnas en plan bakom detta. Covid syns inte längre på förstasidorna men finns hela tiden i bakgrunden. Vid behov kan man plocka fram en ny variant. Utbrott kommer att ske i vårdhem eller också bland människor i en viss åldersgrupp eller av ett visst etniskt ursprung. Allmänheten invaggas i tron att pandemin äntligen är över. I dess ställe får vi stora rubriker som handlar om klimatförändringarna. Skulle det hända att människor inte reagerar som de bör, ja då slänger vi bara in en ny covidvariant.
Pandemin har tjänat sitt syfte, men propagandan fortsätter. Tills alla är lydiga och rädda för något annat.
Klimatkonferensen COP26 i Glasgow i november ger oss kanske antydningar om vad som komma ska. Vi kan förvänta oss massor av skräckhistorier i media inför den, åtföljda av ”policy-rekommendationer”. Under alla förhållanden är fas II av The Great Reset redan över oss.

Hotet mot våra fyrbenta vänner

En gång kallade jag dem klimatnarrar, men nu inser jag att man inte enbart kan skratta åt dem. Hur vansinniga deras idéer än är, finns det ändå krafter som är beredda att förverkliga dem. De har ju till exempel mer eller mindre lyckats lamslå hela världen med sina lögner om CO2 och covid.
Det var visserligen ett tag sedan vi senast hörde klimataktivisterna påstå att vi kan bidra till att rädda världen om vi gör oss av med alla våra husdjur, enkannerligen hundar och katter men även ridhästar och andra fyrbenta kamrater. Engelska skådespelerskan Emma Thompson höll för några år sedan ett anförande på ett möte där hon målade upp en så mörk framtid att människor kanske till och med skulle bli tvungna att äta sina husdjur på grund av det dåliga vädret! ”Det finns en väldig massa protein i varje hund och katt”, sade hon bland annat. Utan att någon ens försökte halalslakta henne.
I en artikel på nätsajten PLOS påstås att vårt behov av att omge oss med sällskapsdjur starkt bidrar till klimatförändringarna. Det gäller framför allt Amerika. Där finns det 163 miljoner sällskapsdjur – ungefär ett på varannan amerikan – och det är mer än någon annanstans i världen. Alla dessa hundar och katter ger ett enormt stort klimatavtryck genom sin konsumtion av i huvudsak animaliska produkter. Till detta kommer deras avföring. ”Två schäferhundar använder mer resurser i sin årliga konsumtion än en invånare i Bangladesh gör under samma period”, sägs det i artikeln.
Författaren till denna har också en lösning i matskålen. I stället för en eller flera egna hundar eller katter per hushåll kan man tänka sig en form av ”time-share”. En variant kan vara att man reserverar t.ex. en hunddag i veckan, vilket skulle minska antalet djur högst påtagligt.
Men i tidskriften VOX skräder man inte orden. En miljöprofessor som heter Gregory Okin skriver: ”Att minska ägandet av hundar och katter, kanske till förmån för andra djur som kan ge samma medicinska och emotionella välbefinnade, skulle högst påtagligt ändra bilden till det bättre. Att ta hand om sällskapsdjurens avföring på ett miljöriktigt sätt är också viktigt. Mängden i USA motsvarar vad 6,6 miljoner människor gör ifrån sig under ett år.”
I Sverige har ju liknande kritik riktats mot hästhållningen och svaret blev ett snabbt avtynande ramaskri. Men med tanke på vilka krafter som driver klimataktivisterna i andra frågor ska vi vara uppmärksamma även på deras fientliga inställning till sällskapsdjur. På mindre än ett år lyckades deras gelikar lägga munkavle på minst halva världen under förevändning att en tygbit skyddar mot virus. Får de för sig att det inte räcker med bara en kulinarisk övergång till insekter och grönsaker är det fullt möjligt att de börjar propagera för att vi, liksom vissa grupper av koreaner och kineser, bör dryga ut kosten med hundar och katter.

FN fortsätter med sin skrämseltaktik

”Den nya klimatrapporten är inget annat än en trött skrämselritual som vi hört upprepas i årtionden av media.”

Det skriver Vijay Jayaraj, en indisk bloggare som är mycket kritisk till att Västvärlden alltjämt försöker styra utvecklingen i hans hemland. Han häcklar också FN:s generalsekreterare propagandisten António Guterres och Linda Mearns, en av författarna till rapporten och verksam vid U.S. National Center for Atmospheric Research. Hon tycks ha läst för många baksidestexter på kioskdeckare: ”I don’t see any area that is safe … nowhere to run, nowhere to hide”.
Jayaraj erinrar om att vi som upplevt 1970- och 1980-talen känner igen skräckscenariot, fast på den tiden handlade det mest om överbefolkning. Man trodde (och många tror alltjämt) att jordens resurser snart skulle vara uttömda och uppätna om vi människor fortsatte att föröka oss. Paul Ehrlich var den mest kände av dem som predikade detta och författare till boken ”The Population Bomb” (1968).
Men fem årtionden senare har en rekordstor procent av världens invånare tillgång till både mat och varor i överflöd. Under de senaste sju årtiondena har den förväntade medellivslängden ökat från knappa 46 år till otroliga 73 år! Bruttonationalprodukten i Indien och Kina med vardera 1,3 miljarder invånare har också ökat snabbt under de senaste 40 åren.
Trots att vi nu ser nästan enbart positiva resultat av befolkningsökningen, fortlever den gamla vidskepelsen inte minst hos de gröna vettvillingarna att överbefolkning måste leda till en katastrof. Efter framgångarna med den konstruerade coronapandemin konstruerar man nu en klimatkris med samma syfte – att skrämma människor till underkastelse. Såväl rika som fattiga länder uppmanas att överge fossila bränslen, som svarar för över 80 procent av all primär energi som konsumeras i världen (2019).
Detta skulle innebära att världen tvingades reducera eller helt avstå från allt som gjort livet bättre. Elektricitet, transporter, skolor, sjukvård, matproduktion, tillverkning och i princip alla industriella verksamheter utnyttjar i något sammmanhang kol, olja eller naturgas. Den s.k. förnybara energin har ju redan bevisat att den aldrig kan ersätta de fossila bränslena. Redan idag har klimatalarmismen skadat energiproduktionen inom många sektorer världen över och riskerar på sikt livet på hundratals miljoner människor.
”Rationella människor – beväpnade med omdöme och hederlig vetenskap – måste göra sig hörda med argument och svar på det farliga nonsens som FN och dess trogna följare sprider i världen”, slutar Vijay Jayaraj.

Solkiga vita rockar

Debatten om den stora covidbluffen fortsätter. Med hjälp av en ihärdig propagandakampanj tycks alltfler ha blivit övertygade om att covid är en farsot vida värre än de återkommande influensaepidemier vi lärt oss leva med. Men att så inte är fallet framgår bland annat av ”dödsstatistiken” från myndigheterna. Under det år covid skördade de flesta liven i Sverige och annorstädes dog inte fler människor än vanligt. Hela covidhysterin grundas på statistik och med statistik kan man som bekant ljuga hur trovärdigt som helst. Har man dessutom fått massmedia till hjälp är saken biff.
Det otäckaste med den här universella bluffepidemin är enligt min åsikt ändå att så många vita rockar solkats. Som de flesta andra har jag under mitt vuxna liv haft stort förtroende för läkarkåren. Men när den ena läkaren efter den andra lät sig köpas av läkemedelsbolagen och vittnade om följderna för dem som smittats av detta fruktansvärda virus, då insåg jag att inte ens läkarkåren i gemen har större integritet än t.ex. de politiska mutkolvar som befolkar världens riksdagshus och regeringsbyggnader. De 1000-tals läkare över hela världen som kallar ”pandemin” för den komplott i syfte att förslava hela mänskligheten som den är, har ofta fått betala ett högt pris för sin frispråkighet och i en del fall till och med fråntagits sina legitimationer.
Deras kolleger i sina solkiga vita rockar har i stället kunnat sola sig i den tveksamma glansen att springa Bill Gates’ och de andra storkapitalisternas ärenden. Tomma avdelningar på sjukhus världen över har presenterats som överfulla, vi har fått se bilder av ”dummies” kopplade till ormbon av slangar, ingen har fått komma in på de låsta och bevakade avdelningarna, varken anhöriga eller oberoende journalister. Samtidigt har utarbetade läkare och sköterskor lagt ut taffliga dansuppvisningar på Youtube och sociala media! Jag tycker att de borde skämmas.
Det påstås att amerikanska sjukhus fick betalt för varje rapporterat dödsfall i covid. Kanske var det inte bara sjukhusen som fick betalt utan också de läkare som undertecknade dödsattesterna. Vad säger att inte detsamma gäller för läkare i andra länder? Big Pharma har outsinliga resurser, inte minst efter den lyckade satsningen på massvaccineringar. Trots att den soppa som sprutas in i gamla och unga världen över är otestad och inte ger något skydd, fortsätter myndigheterna att köpa in s.k. vaccin för miljarder. Och om någon dör av dekokten är det absolut inte tillverkarens fel enligt den friskrivningsklausul som bifogas leveranserna.
600 spanska läkare har öppet deklarerat: ”Covid-19 är en falsk pandemi skapad för att tjäna politiska syften. Detta är världsdiktatur förklädd till en sjukdom.”
Sedan blev det tyst från deras håll. Kritiska röster tystas på alla sätt av ”faktagranskare” och andra som likt Judas sålt sina själar för några futtiga silverpenningar.